WGS84
63°15'12.8"N 18°49'31.2"E
WGS84 DDM
63°15.213'N 18°49.521'E
WGS84 decimal (lat, lon)
63.253546, 18.825342
RT90 (nord, öst)
7019586, 1651679
SWEREF99 TM (nord, öst)
7019566, 691996
 
 
 
 
 
 
 

Dekarsögården
Dekarsön 260
891 78 Bonässund

Telefon: 070-325 85 68
E-post: info@dekarsogarden.se

 
Foto samt ägare av sidan - Dekarsögården
Förbjudet att kopiera foton utan tillstånd.