Sedan 1949 har Dekarsögården varit en samlingsplats för både gamla och unga. När möjlighet fanns att kunna förvärva de aktuella fastigheterna 1949, tog Sven Söderlind, kommunister i Arnäs, initiativet till bildandet av stiftelsen. Intentionen var att skapa en samlingsplats för den kyrkliga ungdomsverksamheten i norra Ångermanland. Förvärvandet gjordes möjligt genom en donation på 10 000 kr av stiftelsen J.C Kempes Minne, gåvor från kontraktens församlingar, kyrkliga sammanslutningar, enskilda personer, kollekter och ett inteckningslån på Örnsköldsviks Sparbank på 800 kr. Total köpeskilling var 18 000 kr.

Ungdomsgården togs i användning första gången midsommarhelgen 1950 då ett 15-tal ungdomar vistades där ute. De första ungdomslägret hölls 27-30 juli 1950 då ett 80-tal ungdomar från nästan hela norra Ångermanland deltog. Under årens lopp har många fått ljusa konfirmationsminnen från gården och en upplevelse för livet.

Logkyrkan byggdes i Erik Albert Sjöströms gamla loge. Logkyrkan är en omtyckt plats för dop och vigslar och gården erbjuder möjligheter att ta emot för
såväl dop- som vigselkaffe och bröllop. I Logkyrkan finns det plats för 150 besökare och i kyrkans nedre del finns ett litet kapell med plats för ett tjugotal besökare.
På gårdsplanen finns en ruin som brukar användas som friluftskyrka, där besökare antingen sitter på bänkar eller direkt i gröngräset.

I huvudbyggnaden finns en matsal och en veranda som rymmer totalt 100 personer. En trappa upp finns samlingssal samt några sovrum. I Logkyrkans nedre del finns även en lektions- och konferenslokal för 30 personer samt ett fritidsrum. Runt gården finns det stora ytor för utomhusaktiviteter, bland annat en stor fotbollsplan och nere vid havet finns det badmöjligheter och grillplats med vindskydd.

   
 
 
 
 
 
 
 

Dekarsögården
Dekarsön 260
891 78 Bonässund

Telefon: 070-325 85 68
E-post: info@dekarsogarden.se

 
Foto samt ägare av sidan - Dekarsögården
Förbjudet att kopiera foton utan tillstånd.